Společnost Otokara Březiny

Společnost Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou | Tisk |  E-mail
O. Březina a T. G. MasarykKrátce po básníkově smrti byl jeho přáteli založen „Výbor pro uctění památky Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou“, který v listopadu 1929 rozeslal tiskopis, v němž apeloval na tehdejší kulturní veřejnost, aby finanční i duchovní podporou umožnila uchovat básníkovu pozůstalost v jeho posledním bydlišti.

Společnost Otokara Březiny (SOB) byla založena roku 1932. Jejím prvním předsedou byl ředitel gymnázia v Mor. Budějovicích Dr. Fišer. Zrušena byla z rozhodnutí OV KSČ v Moravských Budějovicích roku 1949.

K obnovení Společnosti Otokara Březiny došlo 7. dubna 1990 především zásluhou Ferdinanda Höfra, který se stal jejím předsedou. Díky němu byl zachráněn a opraven i dům, v němž O. Březina bydlel. Dům byl celý přeměněn na Březinovo muzeum. Generální opravu finančně zajistilo zastupitelstvo Jaroměřic n. R. pod vedením starosty Jaroslava Kuby.

Hlavní náplní dle stanov SOB je „šířit a prohlubovat znalost Březinova díla i života a morálně i materiálně podporovat bádání a studium básníkova díla i jeho přátel“.

SOB má v současné době kolem tří set členů. Výbor SOB sídlící v Jaroměřicích nad Rokytnou vydává pro své členy dvakrát až třikrát ročně bulletin. Hlavní náplní bulletinu jsou příspěvky týkající se života a díla O. B. a jemu blízkých osobností, dále informace o kulturních akcích a besedách SOB, novinkách na knižním trhu a další potřebná sdělení.

 
< Předch.